LOCATIONS
ส้มตำเด้อสรรหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางธุรกิจที่ ท้าทายกับเรา
* ชื่อ:  
*อีเมล:  
เบอร์ติดต่อ:  
*ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร:  
   
    Fields marked with * are required.
 
 
BUSINESS OPPORTUNITY
ส้มตำเด้อเป็นโมเดลธุรกิจร้านอาหารสำหรับเจ้าของกิจการที่ค้นหา และสนใจธุรกิจร้านอาหารรสชาติดั้งเดิมไทยอีสาน ที่มีการระบบการจัดการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส้มตำเด้อขอเชิญท่านที่สนใจ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจส้มตำเด้อกับเราในอนาคต
 
Work With Us
ส้มตำเด้อสรรหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางธุรกิจที่ ท้าทายกับเรา